091 858 1122

Khóa học “Làm giàu và chia sẻ làm giàu”

Đây cũng là khóa đào tạo kỹ năng mềm nằm trong chương trình đào tạo nền tảng của MLAND Vietnam. Đối tượng của khóa học là nhân viên của MLAND tại Việt Nam ở mọi cấp độ, đặc biệt thích hợp với nhân viên mới tham gia vào tổ chức, chưa có giao dịch.

Trong khóa học này, học viên sẽ được tiếp nhận những kiến thức, tư duy làm giàu mới mẻ trong ngành bất động sản. Học viên tham gia khóa học có cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước, đã có những thành công nhất định tại MLAND Vietnam. Cũng trong khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu về mô hình thu nhập thụ động tiên tiến của MLAND. Học viên cũng được học những cách để phát triển mạng lưới của mình một cách bền vững. Các học viên sau khi tham gia khóa học này vẫn có thể đăng ký học lại khóa học này nhiều lần để luôn làm mới chính bản thân mình cũng như nâng cao kinh nghiệm phục vụ cho công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *