091 858 1122

Khóa học “Tìm kiếm, phát triển khách hàng”

Đây là khóa đào tạo chuyên sâu đầu tiên về chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khóa học này chỉ dành cho học viên là những nhân viên đã đạt cấp độ nhất định. Cụ thể, các nhân viên khi đạt được từ 20 đến 40 giao dịch hàng năm sẽ đủ điều kiện tham gia. Những nhân viên này đang trên đà phát triển chuyên môn và sự nghiệp tốt nhất tại MLAND.Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức và công cụ cần thiết giúp học viên đạt được ít nhất 40 giao dịch thành công trong 12 tháng tiếp theo. Đồng thời, với sự hỗ trợ trực tiếp từ các team leader, học viên sẽ được thực hành những cách thức tìm kiếm và phát triển khách hàng một cách nhuần nhuyễn.

Chương trình học được kéo dài trong 3 tuần (12 buổi học kết hợp lý thuyết và thực hành) để đảm bảo những cách thức mà học viên đã được thực hành, vận dụng có thể ăn sâu vào ký ức, từng bước hình thành phản xạ tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *